Activitats per Escoles: QUADERN VOLCÀNIC

Activitat a l'aire lliure per Treball de Síntesi

El nostre TREBALL DE SÍNTESI es fonamenta en el món del vulcanisme. Proposa una sèrie d'activitats i de qüestions a les que cal trobar respostes adequades a l’àmbit d’estudi i al nivell acadèmic de l’alumne. En aquest Treball de Síntesi, les Competències Bàsiques ja estan aplicades. Els exercicis, problemes, estudis de casos i qüestionaris, que es realitzen en el marc d’unes matèries concretes o en el transcurs de les sortides, són elements que es treballen amb la finalitat de proporcionar referents, de facilitar una metodologia, buscar i analitzar dades.. Tot això amb el vulcanisme com a eina del Treball de Síntesi.

Objectius

Aprendre a observar, estudiar i interpretar el vulcanisme, així com també el paisatge a partir del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Potenciar l’autonomia de recerca d’informació i recursos, impulsar la interacció en equip, fomentar el debat i la discussió d’idees i estimular la construcció del coneixement. Interpretació geològica del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Continguts

Vulcanisme, ecosistemes, interacció de l'home amb el Parc Natural.

Característiques

Material pedagògic

Pissarra, fotografies i material gràfic per recolzar el contingut de l'activitat. Quadern Volcànic que donem en mà i que els/les alumnes aniran omplint amb les explicacions del guia durant l'estada. Dossier de l'alumne (que enviem en format Pdf) Dossier del Professor/a (que enviem en format Pdf).

Durada

2, 3, 4 ó 5 dies.

Preu

Inclou 1 guia/educador cada 20 participants, material pedagògic a les activitats, Quadern Volcànic durant l'estada, Dossier de l'alumne en Pdf, Dossier del Professor/a en Pdf i assegurança.

  • 58,41€ ------------- 2 dies
  • 70,10€ ------------- 3 dies
  • 81,80€ ------------- 4 dies
  • 93,60€ ------------- 5 dies

Estada

Us podem proporcionar l'estada en una de les moltes cases de colònies que trobareu dins el Parc Natural de la Zona Volcànica.

Observacions

Cal que els/les participants vinguin ben calçats i amb indumentària adequada per la pluja. Cal portar llapis, goma i suport rígid (carpeta buida).